Aanmelden

Aanmelden bij Stichting IVB

Voor het aanmelden van uw cliënt voor bewindvoering, curatele of mentorschap kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen.
Indien gewenst kunt u een papieren aanmeldformulier aanvragen via ons algemene telefoonnummer 0575 – 58 13 58.

Intake door consulent

De volgende stap in de aanmeldprocedure is dat een medewerker contact met u opneemt voor een afspraak bij de betrokkene thuis. In dit kennismakingsgesprek wordt besproken of we daadwerkelijk iets voor u en uw cliënt kunnen betekenen en worden de voor de rechtbank benodigde documenten doorgenomen.

Vaste consulent

De consulent die het kennismakingsgesprek heeft gevoerd is ook degene die na de benoeming invulling geeft aan het behartigen van de belangen van de cliënt. Zo hebben de cliënt en u, als behandelaar of zorgverlener, normaal gesproken altijd te maken met één en hetzelfde aanspreekpunt. Bovendien zijn de lijnen kort: de consulent is per mail of telefoon bereikbaar voor u en de cliënt.


  Logo symbol
  Al 30 jaar actief
  Logo symbol
  Meer dan 1300 cliënten
  Logo symbol
  Geen winstoogmerk