Bewindvoering

Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld voor cliënten die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën naar behoren te regelen. Oorzaken van het verliezen van het overzicht in de eigen administratie kunnen ziekte, een verstandelijke beperking of psychische problematiek zijn.

Bewindvoering

Bewindvoering draait om de financiële belangen van een cliënt. Het is een maatregel voor meerderjarigen, waarbij het financieel beheer van alle goederen en zaken onder bewind zijn gesteld. Dit kan voorkomen wanneer iemand (tijdelijk) niet in staat is om dit zelf te regelen. Een bewindvoerder kan hierbij helpen. De bewindvoerder moet zorgen dat alles van de cliënt wat onder bewind is gesteld goed wordt beheerd. Daarnaast moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat het vermogen dat onder bewind staat in de eerste plaats wordt gebruikt voor het welzijn van de cliënt. De cliënt heeft toestemming van de bewindvoerder nodig om over zijn vermogen te beschikken. Wel blijft de cliënt handelingsbekwaam wanneer hij onder bewind staat. Dat betekent dat hij nog steeds zelf besluiten mag nemen over een aantal (niet-materiële) zaken.

Kunnen wij u helpen?

Bewindvoering
aanvragen?

Bent u op zoek naar een ervaren bewindvoerder voor uw cliënt? Stichting IVB is een vertrouwde bewindvoerder in de regio. We zijn onafhankelijk en deskundig. Wij komen graag met u in contact om u zo goed mogelijk te adviseren over wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op

Logo symbol
Al 30 jaar actief
Logo symbol
Meer dan 1200 cliënten
Logo symbol
Geen winstoogmerk