Mentorschap

Mentorschap

Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor iemand die niet (meer) in staat is om zelfstandig zijn zorgbelangen te behartigen. De rechter benoemt een mentor die de beslissingen met en voor de cliënt neemt.

Mentorschap

Bij mentorschap gaat het om het welzijn van de cliënt. Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet (meer) in staat is om eigen besluiten te nemen op dit gebied. Denk aan beslissingen rondom de woonsituatie, verpleging of de persoonlijke verzorging. De mentor neemt in dat geval voor zover mogelijk in overleg de cliënt, de besluiten die daarmee verband houden. De cliënt blijft bij mentorschap wel handelingsbekwaam.

De rechter kan een mentor voor de cliënt aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken regelt. Wel dient deze de cliënt zoveel mogelijk bij zijn taken te betrekken. De mentor komt dan ook pas in actie wanneer dat nodig is. Een mentor is geen hulpverlener.

Kunnen wij u helpen?

Mentorschap
aanvragen?

Wilt u mentorschap aanvragen voor uw cliënt? Stichting IVB is een vertrouwde mentor in de regio. We zijn onafhankelijk en deskundig. Wij komen graag met u in contact om u zo goed mogelijk te adviseren over wat we kunnen betekenen op het gebied van mentorschap.

Neem contact met ons op

Logo symbol
Al 30 jaar actief
Logo symbol
Meer dan 1200 cliënten
Logo symbol
Geen winstoogmerk