Kwaliteit

Bij de aanstelling van een bewindvoerdercurator of mentor wordt veel waarde gehecht aan de kwaliteit van de wettelijk vertegenwoordiger. Onder kwaliteit wordt verstaan dat er een professionele bedrijfsvoering is, waarbij de continuïteit, de scholing, de objectiviteit en de controle zijn gewaarborgd.

Continuïteit

Stichting IVB staat als professioneel vertegenwoordiger bij meerdere kantongerechten in Nederland bekend om haar betrouwbare en betrokken houding ten opzichte van de cliënten en hun begeleiders. We werken met korte lijnen en bieden de cliënt continuïteit. De vaste consulent wordt bij ziekte of verlof vervangen, waardoor de administratie en besluitvorming ten behoeve van de cliënt niet stil komen te staan.

Scholing

Meerdere malen per jaar volgen de consulenten van Stichting IVB een training. Hierbij richten we ons zowel op de financiële, juridische regelgeving als op de omgang met de cliënten. Op die manier kunnen we niet alleen de gelden goed beheren, maar de cliënt ook zoveel mogelijk betrekken bij de dienstverlening en op een bij hem passende manier communiceren en informatie verstrekken.

Objectief en onafhankelijk

Een andere belangrijke factor is onze objectiviteit. Met een onafhankelijke en professionele kijk op de zaken worden de belangen van de cliënt behartigd. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de culturele en ideologische achtergronden van deze persoon.

Controle

De kantonrechter ziet toe op het handhaven van de kwaliteit van dienstverlening door bewindvoerders, curatoren en mentoren. Zo moet Stichting IVB jaarlijks over iedere cliënt een verslag uitbrengen aan de rechtbank en wordt de organisatie als geheel getoetst door zowel een accountant als het landelijke kwaliteitsbureau van de rechtbank.

Logo symbol
Al 30 jaar actief
Logo symbol
Meer dan 1300 cliënten
Logo symbol
Geen winstoogmerk