Over Stichting IVB

Stichting IVB staat voor Individuele Vertegenwoordiging en Beheer. Wij zijn gevestigd in Brummen en zijn sinds onze oprichting in 1991 uitgegroeid tot een stichting die optreedt als wettelijk vertegenwoordiger van ongeveer 1300 cliënten.

Stichting IVB ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaal-maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Wij richten ons op personen die vanwege een verstandelijke beperking of geestelijke stoornis niet zonder hulp kunnen functioneren in onze maatschappij. Dat doen wij in de rol van bewindvoerder, mentor en curator.

Onze stichting biedt exclusiviteit voor de zorgsector. Een nieuwe cliënt dient daarom al in zorg te zijn op het moment dat diegene bij ons wordt aangemeld. Dat betekent dat een aanmelding voor een nieuwe cliënt alleen gedaan kan worden door een hulpverlener van de betrokkene, zoals een begeleider of arts.

Onze missie en visie

Stichting IVB is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn gericht op het bieden van de juiste hulp en zorg voor mensen. Ons doel: passende (financiële) zorg bieden voor de kwetsbaren in onze samenleving. Met behulp van onze dienstverlening biedt Stichting IVB mensen de ondersteuning om weer grip te krijgen op hun leven. Dat is dan ook één van onze kernwaarden. Iemand zo zelfredzaam mogelijk maken. Zo werken we samen met hen naar een gezonde (financiële) situatie. Om dit te bereiken zijn wij nauw betrokken bij onze doelgroep en zijn wij er puur voor de belangen van de cliënt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Logo symbol
Al 30 jaar actief
Logo symbol
Meer dan 1300 cliënten
Logo symbol
Geen winstoogmerk