Tarieven

De Rijksoverheid stelt elk jaar de maximum tarieven vast voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Stichting IVB brengt vanaf 2024 de volgende tarieven in rekening:

  • beschermingsbewind € 1.320,00 per jaar
  • mentorschap € 1.320,00 per jaar
  • curatele of combinatie bewindvoering/mentorschap € 2.374,80 per jaar

Specifieke tarieven

Als onze benoeming betrekking heeft op beide levenspartners dan geldt een toeslag van 20% op de hierboven genoemde tarieven, terwijl voor andere combinaties ook specifieke tarieven gelden. Ook voor bestaande cliënten met een vrijwillig beheercontract gelden afwijkende door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedragen. Tot slot zijn er specifieke tarieven voor onder andere het beëindigen van onze dienstverlening en voor het uitvoeren van werkzaamheden rondom een verhuizing/ontruiming.

Inschrijfkosten

Om alles goed te organiseren op het moment dat uw cliënt ook onze cliënt wordt, brengen we eenmalig inschrijfkosten in rekening. Voor beschermingsbewind of mentorschap is dit € 389,00 en voor curatorschap en de combinatie bewind/mentorschap is dit € 885,00.

Jeugdtarief

Speciaal voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, die vaak een laag inkomen hebben of financieel afhankelijk zijn van hun ouders, geldt een afwijkend tarief. Bij aanvang worden er geen inschrijfkosten in rekening gebracht en tot en met het jaar waarin zij 21 worden geldt er een korting op het tarief. Het tarief voor bewind of mentorschap is dan € 792,00. Het tarief voor curatorschap en de combinatie bewind/mentorschap is dan € 1.424,40.

Moment van betaling

Het betreffende tarief wordt, conform de landelijke beloningsregeling, jaarlijks gefactureerd en in maandelijkse termijnen betaald.

Logo symbol
Al 30 jaar actief
Logo symbol
Meer dan 1200 cliënten
Logo symbol
Geen winstoogmerk